Menu

Artikel 1: Verplichtingen

Door u als lid te registreren, stemt u ermee in om te voldoen aan de voorwaarden van de Lidmaatschapsovereenkomst. Een Uittreksel van de Lidmaatschapsovereenkomst wordt weergegeven bij de ingang en de volledige tekst is beschikbaar bij de Casino Receptie en hieronder.

Artikel 2: Veiligheid en Beveiliging

2.1         Voor uw veiligheid en die van ons wordt het gebouw voortdurend opgenomen en bewaakt met videobeelden en audio-opnames.

2.2         Leden zijn verplicht de instructies te volgen die worden gegeven door geautoriseerde medewerkers, in het belang van een rustig en ordelijk functioneren van het casino, en om eerlijk en oprecht spel te waarborgen.

2.3         Leden zijn verplicht de aangewezen niet-roken regels en zones te respecteren.

2.4         Geen vuurwapens, messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, mogen in geen enkel gebied van het gebouw worden gedragen.

2.5         Geen dieren zijn toegestaan, met uitzondering van opgeleide geleidehonden.

Artikel 3: Toegang en Lidmaatschapsvereisten

3.1         Alle leden moeten 21 jaar of ouder zijn.

3.2         Leden moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs (met foto), zoals een paspoort, identiteitskaart (enkel voor EU landen) of rijbewijs (enkel voor EU landen), op naam van de houder en niet overdraagbaar. Het casino is wettelijk verplicht om elke persoon te registreren met zijn/haar geldige persoonlijke identiteitsdocument; in geval van overtreding van deze wet zijn wij verplicht de autoriteiten op de hoogte te stellen.

3.3         Bij het tonen van een geldig identiteitsbewijs wordt een lidmaatschapskaart voor het lid klaargemaakt om het casino binnen te gaan.

3.4         De lidmaatschapskaart geeft alleen het recht op toegang tot het casino tijdens openingstijden en is uitsluitend geldig op de speeldag of in de periode vermeld op het lidkaart en/of in het ledenregistratiesysteem.

3.5         Telkens wanneer het lid de speelgebieden betreedt, moet de lidmaatschapskaart worden getoond aan de geautoriseerde personeelsleden. Leden zijn bovendien verplicht, op verzoek van een geautoriseerd personeelslid, hun lidmaatschapskaart te tonen en zich te identificeren indien nodig.

3.6         De lidmaatschapskaart kan worden gevraagd voor transacties met contant geld en kaarten, en is vereist voor het spelen op de speelautomaten. Elk punt- of geldsaldo op uw kaart heeft beperkte geldigheid. Als u de kaart langer dan 18 maanden ongebruikt laat, wordt het bedrag op de kaart gereset naar nul.

3.7         Lidmaatschapskaarten zijn strikt persoonlijk en onder geen enkele omstandigheid overdraagbaar; indien niet correct gebruikt, kan de lidmaatschapskaart worden ingetrokken.

3.8         Het is een voorwaarde voor toegang dat de houder van de lidmaatschapskaart instemt met de Lidmaatschapsovereenkomst.

3.9         De lidmaatschapskaart van Grand Casino Brussels VIAGE is uitsluitend geldig in Grand Casino Brussels VIAGE. Grand Casino Brussels VIAGE weigert elke aansprakelijkheid in geval van schade geleden als gevolg van misbruik of verlies van de kaart. Het management van Grand Casino Brussels VIAGE kan de lidmaatschapskaart intrekken zonder enige rechtvaardiging te geven.

Artikel 4: Dresscode

4.1         Leden moeten zich houden aan de smart casual dresscode en worden verzocht geen shorts, mouwloze vesten, open schoenen, trainingspakken en andere zeer          informele kleding te dragen.

4.2         Een beslissing over de geschiktheid van het uiterlijk wordt geval per geval genomen, naar goeddunken van het management.

4.3         Elk item dat gezichtskenmerken volledig of gedeeltelijk verbergt, is niet toegestaan - dit omvat maskers, hoed of pet, zonnebril en gezichtssluier.

4.4         Het tonen van symbolen of woorden die aanstootgevend kunnen zijn, op kleding, accessoires of in de vorm van tatoeages, is niet toegestaan.

4.5         Jassen en zware of omvangrijke jassen zijn ten strengste verboden in het casino en kunnen worden bewaard in de vestiaire bij de receptie.

4.6         Tassen, rugzakken, portemonnees en koffers zijn onderhevig aan controle. Grote tassen zijn ten strengste verboden in het casino en kunnen worden bewaard in de vestiaire bij de receptie. We accepteren geen tassen groter dan een typische handbagage van een luchtvaartmaatschappij (maximaal 55 cm x 45 cm x 25 cm, of 125 lineaire cm).

4.7         Het casino aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verlies of de beschadiging van items die in de vestiaire worden bewaard.

Artikel 5: Spelbeveiliging

5.1         Leden in de speelzone mogen geen:

a)            Foto's of video's maken zonder uitdrukkelijke toestemming van het management.

b)           Mechanische, elektrische of elektronische apparaten gebruiken, zoals smartphones, mobiele telefoons, tablets, laptops, mediaspelers of hoofdtelefoons (hierna "apparaten" genoemd) in de onmiddellijke omgeving van de live speeltafels of elektronische speelautomaten, inclusief wanneer ze een stoel bezetten of staan bij de speeltafels of machines, tenzij dit door het management is toegestaan.

c)            Commerciële bemiddeling aanbieden of verlenen bij deelname aan casinospellen, of geld of voorwerpen met geldelijke waarde uitlenen aan andere leden.

d)           Samenwerken met anderen om de maximale inzetlimieten aan de speeltafel te overschrijden.

5.2         Het management behoudt zich het recht voor om het gebruik van ALLE elektronische apparaten binnen de locatie te beperken of te beperken, inclusief maar niet beperkt tot: videocamera's, camera's, cameramobielen, mobiele telefoons, slimme brillen, tablets, computers, smartphones, enz.

5.3         Grand Casino Brussels VIAGE behoudt zich het recht voor om spelchips en plaquettes buiten gebruik te stellen. Voordat de spelchips en/of plaquettes uit circulatie worden genomen, wordt er gedurende 30 dagen een memo bij de ingang geplaatst en op onze website. Het register met chips en plaquettes in gebruik is beschikbaar bij de receptie en de Kassa.

Artikel 6: Spel Etiquette

6.1         Stoelen aan de speeltafels en speelautomaten zijn gereserveerd voor spelers die deelnemen aan het spel. Het casino kan een lid verzoeken een stoel op te geven als ze niet deelnemen.

6.2         Toegang tot de speelzone met hoge limieten is beperkt tot degenen die deelnemen aan het spel met hoge limieten. Leden kunnen worden toegelaten naar goeddunken van het management.

6.3         Het casino kan aparte speelgebieden regelen voor speciale evenementen, groepsbezoeken of andere doeleinden, en leden mogen alleen toegang krijgen tot deze gebieden als ze expliciet zijn uitgenodigd.

Artikel 7: Weigering van toegang

Grand Casino Brussels VIAGE handhaaft een nultolerantiebeleid ten aanzien van gewelddadig/dreigend of beledigend gedrag jegens andere leden of werknemers, vandalisme, diefstal, valsspelen, het gebruik van voordelige speltechnieken en het uitlenen van geld. Deze en andere ernstige schendingen van de voorwaarden van de lidmaatschapsovereenkomst zullen resulteren in een onmiddellijke schorsing van het lidmaatschap en een toegangsverbod dat voor een bepaalde periode of onbepaald wordt gehandhaafd. In gevallen van vandalisme of opzettelijke schade wordt van het lid verwacht dat zij volledige schadeloosstelling voor de veroorzaakte schade betalen voordat een opheffing van het verbod in overweging wordt genomen.

Grand Casino Brussels VIAGE zal ook de toegang tot het casino, of alle andere gebieden onder de controle van Grand Casino Brussels VIAGE, weigeren aan elke persoon die:

7.1         naar het oordeel van Grand Casino Brussels VIAGE de indruk wekt dat het de rustige en ordelijke werking van het casino kunnen verstoren, of die een eerlijk en oprecht spel kunnen voorkomen.

7.2         een verbod heeft aangevraagd om de locatie binnen te komen;

7.3         al een verbod heeft gekregen om de locatie binnen te komen en dat verbod nog niet is verlopen;

7.4         tot een categorie van cliënten behoort die zijn uitgesloten door de Belgische Kansspelcommissie;

7.5         wijst op overmatig alcoholgebruik of het gebruik van gecontroleerde/illegale stoffen;

7.6         een geschiedenis heeft van rondhangen of het veroorzaken van overlast voor andere leden of werknemers;

7.7         niet gepast gekleed is of wiens aanwezigheid aanstootgevend zou kunnen zijn.

*Deze lijst kan aangevuld worden.

Artikel 8: Uitsluiting (toegangsverbod) gegevensverwerking

•             De gegevens van uitgesloten personen worden opgeslagen in een intern bestand dat alleen toegankelijk is voor Grand Casino Brussels VIAGE.

•             De gegevens in dit bestand omvatten de achternaam-voornaam-geboortedatum-reden voor uitsluiting-datum en duur van uitsluiting.

•            Deze gegevens worden door het casino bewaard en verwerkt voor het gerechtvaardigde doel van het bestrijden van overtredingen en het waarborgen van de bescherming van het lidmaatschap en het bedrijf.

•            Deze gegevens kunnen worden gecommuniceerd naar casino's die zijn aangesloten bij de Groepering van de Belgische Casino's (Blankenberge-Middelkerke-Oostende-Knokke-Namen-Dinant-Chaudfontaine-Spa), die de gegevens voor hetzelfde doel zullen opslaan en verwerken.

•            Een uitgesloten persoon die toegang tot het casino wil bekomen, moet een formeel schriftelijk verzoek indienen bij de Compliance-afdeling van Grand Casino Brussels VIAGE.

Artikel 9: Uitgesloten Personen Informatie Systeem (EPIS) 

Grand Casino Brussels VIAGE aanvaardt geen verantwoordelijkheid in het geval dat EPIS, het Extern Uitgesloten Personen Informatie Systeem van de Belgische Gamingcommissie, offline is en personen die in dat systeem worden genoemd, illegaal toegang krijgen. Als een persoon profiteert van het offline zijn van het EPIS-systeem en toegang krijgt, zal hem onmiddellijk worden gevraagd het pand te verlaten en zal de Belgische Kansspelcommissie worden geïnformeerd.

Artikel 10: Gegevensbescherming

Om aan al haar wettelijke verplichtingen te voldoen, moet Grand Casino Brussels VIAGE gebruik maken van een aantal van uw persoonlijke gegevens.

•            Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in de ledenadministratiedatabase, onderhouden en verwerkt door Grand Casino Brussels VIAGE voor het doel van ledenadministratie.

•             Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, alleen met diegene die een verwerkingsovereenkomst hebben met Grand Casino Brussels VIAGE.

•            Grand Casino Brussels VIAGE kan ook uw persoonlijke gegevens gebruiken voor zakelijke doeleinden en zakelijke analyse wanneer u toestemming geeft bij registratie in het casino.

•             De verwerking van uw gegevens wordt beheerst in overeenstemming met de AVG.

•            In overeenstemming met artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben leden het recht om toegang tot, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens aan te vragen.

•            Zoals uiteengezet in de wet op cameratoezicht van 21 maart 2007, geeft een pictogram bij de ingangen aan dat er cameratoezicht in het hele pand is. Persoonsgegevens verkregen via het camera- en audiobewakingssysteem worden door het casino bewaard en verwerkt voor het uitvoeren van toegangscontrole en het bestrijden van overtredingen, evenals ter bescherming van de klanten.

Artikel 11: Verantwoordelijk Spelen

Grand Casino Brussels VIAGE streeft ernaar haar klanten een leuke en veilige casinobeleving te bieden. Ons doel is het bevorderen en ondersteunen van verantwoord speelgedrag bij Grand Casino Brussels VIAGE. Als u zich zorgen maakt, neem dan contact op met een lid van het management die u graag ondersteuning en hulp zal bieden.

Artikel 12: Disclaimer

Het management van Grand Casino Brussels VIAGE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Lidmaatschapsovereenkomst.